Cenik izdelkov proizvajalca Sika za leto 2017

Cenik izdelkov proizvajalca Sika za leto 2017

Na hitro spreminjajočem se trgu je sposobnost za inovacije ključno merilo za uspeh, zato družba Sika ohranja tesen stik s kupci in njihovimi spreminjajočimi se potrebami.
sika logo

Število novih izdelkov in registriranih patentov družbe Sika zato nenehno raste. Naše raziskovalne in razvojne dejavnosti so usmerjene v iskanje novih rešitev za ljudi in okolje, pri čemer upoštevamo vse večje zdravstvene in varnostne zahteve ter svojim strankam zagotavljamo dodano vrednost.

Povezave do cenikov:

Cenik SIKA GRADBENIŠTVO (velja od 18.09.2017): SIKA Cenik za gradbeništvo 2017