AUSTROTHERM EPS -Toplotna izolacija iz ekspandirane polistirenske pene

AUSTROTHERM EPS -Toplotna izolacija iz ekspandirane polistirenske pene

Po ugodnih cenah vam ponujamo toplotnoizolacijske materiale proizvajalca AUSTROTHERM. Vse debeline EPS fasadnih stiroporjev imamo na zalogi.

 

austrotherm logo

 

Toplotnoizolacijski materiali AUSTROTHERM so proizvedeni iz ekspandirane polistirenske pene. Običajna dimenzija plošč AUSTROTHERM EPS, ki so rezane z vročo žico, je 1.000 x 500 mm; na zahtevo kupca lahko dobavimo tudi plošče dimenzij 1.000 x 1.000 mm, 1.000 x 2.000 mm oziroma do velikosti 1.000 x 4.000 mm.

Običajne debeline plošč za toplotno izolacijo so od 10 mm do 200 mm, z ravnimi robovi, po naročilu pa dobavimo tudi plošče s stopničastimi ali z drugimi oblikami robov.

Izdelki so pakirani v polietilensko folijo.

austrotherm stiropor

Lastnosti Austrotherm EPS

Toplotna prevodnost
Najpomembnejša značilnost plošč Austrotherm EPS je njihova toplotna prevodnost, ki se meri z λ[W/(m · K)]. Zrak, ki je zaprt v penjenih kroglicah polistirena, daje materialu zelo visoko toplotnoizolacijsko sposobnost. Ta se tudi po preteku daljšega časa ne zmanjša.

Toplotna prevodnost različnih vrst plošč Austrotherm je odvisna od gostote materiala. S povečanjem gostote materiala se toplotna prevodnost zmanjša. Na toplotno prevodnost pa vpliva tudi prisotnost vlage v gradbeni konstrukciji. Zato je pri načrtovanju standardne vrednosti toplotne prevodnosti treba upoštevati tudi vlago.

Austrotherm ima poleg standardnih plošč tudi plošče z izboljšano toplotno izolativnostjo, kot npr. sive plošče GRAFITE Austrotherm, kjer je toplotna prevodnost zmanjšana v primerjavi z belimi ploščami, in sicer na: λD = 0,032 W/m · K. Tudi toplotna prevodnost izdelkov iz skupine EXPERT je boljša od povprečja in znaša λD = 0,035 W/m · K.

Tlačna trdnost
Tudi tlačna trdnost je povezana z gostoto materiala. Na podlagi izmerjenih vrednosti tlačne trdnosti pri 10-odstotni deformaciji se po standardu SIST EN 13163 izdelki razdelijo v razrede: EPS 30, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150 in EPS 200. Tlačna trdnost je eden izmed najpomembnejših parametrov pri določanju uporabnosti površine.

Toplotna odpornost
Izdelki iz razreda EPS 100 in višjih razredov so lahko za kratek čas izpostavljeni toplotnemu delovanju pri okoli 100 °C. Vse plošče Austrotherm EPS pa zelo dobro prenašajo tudi zelo nizke temperature, saj se lahko uporabljajo do -180 °C.

Dimenzijska stabilnost
Po normativih standarda SIST EN 13163 se dimenzijska stabilnost lahko definira z več značilnostmi. Pri normalnih laboratorijskih pogojih (23 °C, 50-odstotna vlažnost) sprememba dimenzije ne sme biti večja od ±0,5 % [DS(N)5], oziroma od ±0,2 % [DS(N)2]. Če dimenzijsko stabilnost materiala pregledujejo pri temperaturi 70 °C, ki je v primerjavi z normalnimi podnebnimi pogoji veliko večja, sprememba dimenzije ne sme biti večja od 3 % [DS(70,-)3]. Pri preizkušanju dimenzijske stabilnosti s postopnim povečevanjem temperature in z upoštevanjem trdnosti (DLT(1): 20 kPa, 8 0°C, DLT(2): 40 kPa, 70 °C) sprememba dimenzije ne sme biti večja od 5 %. Standard SIST EN 13163 kot pogoj za uporabo posameznih kakovosti plošč določa minimalne zahteve posameznih značilnosti dimenzijske stabilnosti.

Sprememba dimenzije zaradi spremembe temperature
Koeficient toplotnega raztezanja polistirenske pene znaša 5-7 · 10-5 1/K. Pri toplotnoizolacijskih elementih z večjo površino večje temperaturne spremembe povzročijo spremembo v dolžini plošč, kar je treba upoštevati pri njihovem nameščanju.

Staranje, odpornost proti vremenskim spremembam
Lastnosti toplotnoizolacijskih plošč Austrotherm EPS se s časom ne spremenijo. Pena ne trohni in ne gnije. Pri izpostavitvi dolgotrajnemu ultravijoličnemu sevanju (npr. sonce) površina materiala porumeni, postane krhka in drobljiva. Površina pravilno vgrajenega materiala je vedno pokrita.

Odpornost na kemične spojine
Običajni gradbeni materiali (cement, apno, mavec, anhidridi in njihove mešanice) plošč Austrotherm EPS ne poškodujejo. Odporne so na močne mineralne kisline (npr. na solno kislino do 35 %, na kislino do 50 % in na žvepleno kislino do 95 %), na bitumen, bitumenska hladna lepila, ki ne vsebujejo topila, silikonska olja, adhezivna lepila in alkohole. Trajno neodporen pa je EPS na parafinska olja, vazeline in dizelska goriva. Hladna lepila, ki vsebujejo topila, katrani (npr. aceton, eter, estri, bezen, ksilen, razredčila za lake, trikloretilen, ogljikov tetraklorid, terpentin), nasičeni alifatski ogljikovodiki (npr. cikloheksan, bencin) in motorni bencin uničijo material takoj ali v zelo kratkem času.

Gorljivost
Gorljivost se določa glede na preverjanje obnašanja ob prisotnosti ognja in na podlagi klasifikacije v razred gorljivosti po standardu SIST EN 13501. Ekspandirani polistirenski izdelki so po tej klasifikaciji razvrščeni v razred gorljivosti E.

Lastnosti biološke gradnje
Austrotherm EPS ne vsebuje freona ali drugih snovi, ki bi škodljivo vplivale na okolje ali zdravje ljudi. Material ni hrana za mikroorganizme in je odporen na talne bakterije.

austrotherm eps zaloga

Področja uporabe Austrotherm EPS:

Toplotna zaščita zunanjih sten:

 • za kontaktne fasadne sisteme z normalnimi zahtevami: AT-H80
 • za fasadne sisteme z zahtevo po boljši izolativnosti: GRAFIT
 • za opaž v tlačni plošči, vence, za premostitve, na stebrih, pod ometom: EXPERT FIX
  * Za izolacijo fasadnega cokla in kletne stene objekta priporočamo uporabo ekstrudiranega polistirena

Toplotna zaščita podnih konstrukcij:

 • za podne konstrukcije z normalno obremenitvijo: AT-N100 in/ali plošča talnega gretja
 • za podne konstrukcije z višjo obremenitvijo: EXPERT ali AT-N150 in/ali plošča talnega gretja
 • za podne konstrukcije z zelo visoko obremenitvijo: AT-N200
 • za podne konstrukcije z zahtevo po izolaciji proti udarnemu zvoku pri zmernih obremenitvah: AT-L4
  * Za izolacijo tlakov, kjer je prisotna talna vlaga, ali zelo visoke zahteve glede obremenitve priporočamo uporabo ekstrudiranega polistirena

Toplotna zaščita ravnih streh:

 • za ravne enoslojne tople strehe in ekstenzivne zelene strehe: AT-N100
 • za ravne enoslojne tople strehe ter ekstenzivne in intenzivne zelene strehe: AT-N150
 • za ravne enoslojne strehe nad parkirišči in intenzivne zelene strehe: AT-N200
 • za ekstenzivne zelene strehe, ravne in obrnjene, enoslojne tople strehe: OÁZIS

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.