Izvedba kanalizacijskega priključka
Cevi

Izvedba kanalizacijskega priključka

Se odločate za priklop na kanalizacijsko omrežje? Tukaj je nakaj napotkov za lažjo izvedbo.

Priklop na javno kanalizacijo

Pomemben del hišne kanalizacije je priključek na javno kanalizacijo ali na malo čistino napravo ter ponikovalnico. Običajno se tak priključek izvede s cevmi premera 200 mm ali 20 cm. Iztoki iz objekta se izvedejo preko revizijskih jaškov za vzdrževanje (priporočeno na vseh kolenih), pokritih z litoželeznimi pokrovi.

kanalizacija priklop 1

Pred izgradnjo kanalizacijskega priključka mora uporabnik (praviloma lastnik objekta) pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.

Kanalizacija mora biti položena na pravilno pripravljeno podlago, sicer se cevi lahko pogrezajo in pride do nevšečnosti. Globina cevi mora biti pod mejo zmrzovanja, kar je pri nas povprečno 80 cm.

kanalizacija priklop 2

Izkope moramo narediti v predvidenem padcu (večji od 2 odstotkov) in dno jarka izravnati. V primeru, da teren ni dovolj čvrst, je potrebno nasuti pesek ali gramoz. Celotno kanalsko omrežje naj bo iz kakovostnih cevi. Stike med cevmi je potrebno zatesniti.

Preden padavinska voda odteče v kanalizacijo, mora iti skozi peskolov. Ponavadi je peskolov postavljen na mestu, kjer se kanalizacija lomi iz vertikalnega v vodoravni položaj..Odtoke je potrebno zavarovati pred zmrzovanjem. Priključki na glavni navpični vod oklepajo 60 °. Revizijski element vgradimo, če se navpična smer lomi za več kot 30 °.

kanalizacija priklop 3

Za priključek na kanalizacijo moramo priložiti ustrezno dokumentacijo in za to pridobiti soglasje podjetja v upravljanju kanalizacije.
Po končani izvedbi kanalizacije mora izvajalec preizkusiti pretok in tesnost. Med časom preizkusa kanalizacija ne sme puščati ali kazati drugih nepravilnosti. Zapisnik, ki se izdela po preizkusu, podpiše izvajalec in ga predloži nadzorniku.

Dobra izvedba

Dobra izvedba hišne kanalizacije je nujna za odvajanje odpadnih in meteornih vod. Gotovo ste že kdaj bili priča smradu, puščanju ali drugih tegobah hišne kanalizacije. Nepravilna izvedba je pogosta, zato bomo tokrat spregovorili nekaj besed o hišni kanalizaciji, pomembnem delu strojnih inštalacij v hiši.

kanalizacija shema

Vertikalni vodi

Odtoki sanitarnih elementov, kot so stranišča, WC školjke so v hiši speljani vodoravno in navpično, torej horizontalno in vertikalno. Z vertikalnimi vodi običajno prebijamo ploščo, zato je dobro prej vedeti njihovo pozicijo, kar je sestavni del vsake dobro pripravljene PZI dokumentacije. Kasnejše vrtanje v beton in armaturo je drago in zamudno.
Da pocenimo stroške gradnje je pomembno, da imamo čim manj vertikal. Svetujemo, da z arhitektom predvidite kopalnice in sanitarije ene pod drugimi. Tako lahko imamo »mokre vozle« ene pod drugimi. S tem prispevamo tudi k čim krajšim povezavam.
Običajna debelina vertikalnih vodov, ki se izvedejo iz PVC cevi, je 110 mm oz. 11 cm.

Horizontalni vodi

Poleg vertikalnih vodov hišne kanalizacije izvajamo tudi vodoravne ali horizontalne vode. Te vodimo po estrihu ali še bolje po izolaciji tlaka. Debelina kanalizacijskih cevi je od 75 do 110 mm, seveda pa je to odvisno od sanitarne opreme in obremenitev. Minimalni naklon za vodoravno kanalizacijo je 2%, kar pri petih metrih pomeni, da potrebujemo 10cm padca!

Velikokrat pa se zgodi, da v tlaku ni dovolj prostora za 2% padec, zato je mogoče inštalacije za kanalizacijo izvesti tudi pod spuščenim stropom. Takrat moramo paziti, da cevi zvočno izoliramo.

PVC cev

 

 

Če se lotevate gradnje kanalizacije ali potrebujete izvajalca za izgradnjo vaše kanalizacije, vas vabimo, da se oglasite v naši trgovini!

Povezava do cenika ulične kanalizacije: Cenik PVC, drenaža in stigmaflex 2016

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.