Vrste lepil za keramične ploščice

Vrste lepil za keramične ploščice

Ovrednotenje skladnosti lepil za ploščice

Z namenom, da bi vsi proizvajalci v Evropski uniji svoje proizvode primerljivo klasificirali, vsebuje standard SIST EN 12004 posebno poglavje z zahtevami za ovrednotenje skladnosti. Ovrednotenje skladnosti pomeni izvajanje predpisanih nalog, za katere je odgovoren proizvajalec.

Te naloge so:

 • proizvajalec je odgovoren, da se, preden gre proizvod na trg, v imenovanem laboratoriju opravi začetni preizkus vsakega posameznega proizvoda,
 • proizvajalec je odgovoren za redno izvajanje nadzora proizvodnje vsakega proizvoda po predpisanem programu nadzora.

Imenovani laboratorij opravi začetni preizkus proizvoda z namenom potrditve ustreznosti lepila zahtevanim kriterijem standarda SIST EN 12004. Začetni preizkusi morajo biti opravljeni tudi na obstoječih proizvodih v primeru spremembe surovine ali proizvodnega procesa,
zaradi česar lahko pride do sprememb v kakovosti proizvoda. Tudi za te ponovljene začetne preizkuse je odgovoren proizvajalec, kajti le on ima na osnovi rezultatov notranjega nadzora na voljo podatke o vplivu vhodne surovine na gotovi proizvod.

Postopki notranjega nadzora proizvodnje obsegajo naslednje glavne naloge:

 • nadzor vhodnih surovin,
 • nadzor proizvodne opreme in postopka proizvodnje,
 • nadzor gotovega proizvoda, ki ga je treba izvajati v najmanj taki pogostnosti, kot je predpisano v standardu.


Izpolnjevanje naštetih zahtev proizvajalec potrdi na proizvodu z namestitvijo znaka CE in z Izjavo o skladnosti. Znak CE za lepila za ploščice spremljajo tudi pomembni podatki o proizvodu (razred lepila, namen uporabe).

Vrste lepil za ploščice

Po definiciji standarda SIST EN 12004 so lepila za ploščice tisti proizvodi, ki se uporabljajo za oblaganje tal in sten s keramičnimi ploščicami, ploščicami iz naravnega kamna ali podobnimi proizvodi. Izvzeta so lepila za oblaganje tal in sten z drugimi materiali, kot so guma, plastika, tekstil.

CEMENTNA LEPILA

 • C1TE Običajno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom
 • C1T Običajno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom
 • C2 S2 Izboljšano cementno lepilo (izredna lepilna moč), visoko prilagodljivo (fleksibilno)
 • C2E Izboljšano cementno lepilo s podaljšanim odprtim časom
 • C2F Izboljšano hitro vezoče cementno lepilo
 • C2F S1 Izboljšano hitro vezoče cementno lepilo, prilagodljivo (fleksibilno)
 • C2T Izboljšano cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom
 • C2TE Izboljšano cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom
 • C2TE S1 Izboljšano cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom, s podaljšanim odprtim časom in prilagodljivo (fleksibilno)
 • C2TE S2 Izboljšano cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom, s podaljšanim odprtim časom in visoko prilagodljivo (fleksibilno)
 • C2FT S1 Izboljšano hitro vezoče cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in prilagodljivo (fleksibilno)
 • C2FTE S2 Izboljšano hitro vezoče cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom, s podaljšanim odprtim časom in visoko prilagodljivo (fleksibilno)
 • C2FT S2 Izboljšano hitro vezoče cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in visoko prilagodljivo (fleksibilno)

DISPERZIJSKA LEPILA

 • D1TE Običajno disperzijsko lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom
 • D2T Izboljšano disperzijsko lepilo z zmanjšanim zdrsom
 • D2TE Izboljšano disperzijsko lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom

LEPILA NA OSNOVI REAKCIJSKIH SMOL

 • R2 Izboljšano lepilo na osnovi reakcijskih smol
 • R2T Izboljšano lepilo na osnovi reakcijskih smol z zmanjšanim zdrsom

Bistvene lastnosti lepil za polaganje plo ščic določa vrsta veziva v lepilu. V skladu s standardom SIST EN 12004 se lepila razvrščajo glede na vrsto veziva v naslednje tipe:

 • cementno lepilo (oznaka C),
 • disperzijsko lepilo (oznaka D) in
 • lepilo na osnovi reakcijske smole (oznaka R).

Standard SIST EN 12004 deli lastnosti lepil na osnovne značilnosti, ki so obvezne za vse proizvode in na dodatne neobvezne značilnosti. Glede na lastnosti delimo lepila v razrede, ki se označujejo z naslednjimi oznakami:

 • 1 običajno lepilo
 • 2 izboljšano lepilo
 • F hitro-vezoče lepilo
 • T lepilo z zmanjšanim zdrsom
 • E lepilo s podaljšanim odprtim časom
 • S1 lepilo s prečno deformacijo od 2,5 do 5 mm
 • S2 lepilo s prečno deformacijo nad 5 mm

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.